Info Covid-19

Retningslinier for brug af klubhus, bådhal og omklædning/bad ifm. COVID-19

 

Efter genåbningen d. 6. maj er det igen blevet muligt at bruge bad, svømmehal og indendørstræningsfaciliteter. Men betingelserne gør det dog noget besværligt: Man skal have gyldigt coronapas, og en repræsentant for klubben skal kontrollere det.

Nedenfor kan du læse mere om retningslinierne eller læse det ekstra nyhedsbrev som er sendt ud til alle medlemmer.

KRAV OM CORONAPAS

Ved brug af klubbens indendørsfaciliteter skal der kunne forevises gyldigt coronaps. Ved indendørs faciliteter er der tale om:

 • Bad og omklædningsrum
 • Klubbens træningsfaciliteter (ergometer og vægte)
 • Svømmehallen

Brug af klubhuset, badet og svømmehallen kræver at arrangementet er slået op i Rokort. Normalt er den der slår arrangementet op, ansvarlig for kontrollen på klubbens vegne. Hvis dette ikke er tilfældet, skal det fremgå enten af opslaget eller af bemærkningerne på Rokort hvem der foretager kontrollen.

Hvis du står for kontrollen og er den eneste der dukker op, må du stadig benytte faciliteterne (forudsat at du selv har gyldigt coronapas).

Bestyrelsen har valgt denne procedure fordi vi ikke regner det realistisk at gennemføre daglig stikprøvekontrol. Det skal der nemlig være når der ikke er en ansvarlig træner/holdleder til stede.

DKF og DGI arbejder for at reglerne ændres, sådan at klubben ikke skal have ansvaret for kontrol af coronapas. Vi håber at de snart kommer igennem med det. Indtil da er det vigtigt at alle overholder disse regler. Hvis personer uden coronapas får adgang til faciliteterne, gives der ikke kun bøder til de pågældende, men også til klubben. De penge vil vi hellere bruge til noget andet.

IKKE KRAV TIL CORONAPAS

Det kræver ikke coronapas:

 • At gå ind i klubhuset for at hente nøglen til bådehuset
 • At sætte ting i omklædningsrummet
 • At benytte toilettet
 • At hente kajak, pagaj, vest osv. i bådehallen
 • At klæde om i bådehallen eller udendørs
 • At træne udendørs

HYGIEJENE OG AFSTANDSKRAV

 • Husk at retningslinjerne for hygiejene og afstands fortsæt gælder. Det betyder:
  • at der højest kan opholde sig 2 personer i herreomklædning og 1 person i dameomklædning ad gangen.
  • at man skal aftørre alle kontaktflader, inden omklædningsrum og klub forlades + skrive sit navn på de opsatte rengøringslister.
  • at det klubmatriel man har brugt, skal afsprittes efter brug. 

Der står som hidtil køkkenrulle samt sprayflasker med sprit/sæbeblanding fremme i omklædningsrum, i gangen og på toilettet, samt i bådhallen.

RENGØRING

Der er opsat rengøringslister, så de dele af klubhuset, vi må bruge, så vidt muligt kan blive rengjort dagligt. Vi opfordrer alle til på skift at tage en ekstra tørn, når man alligevel er i klubben.

PERSONLIG HYGIEJNE/ADFÆRD

Alle skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som for eksempel feber, hoste, muskelømhed og straks gå hjem ved selv milde symptomer. Afventer du svar på COVID-19-test, hvis du været i kontakt med smittet bliv hjemme indtil negativ test.

 

OPDATERET 10. MAJ 2021

Svømmehallen

Endelig kan vi bruge svømmehallen igen. Arrangementet skal slås op i rokort og deltagere skal have gyldigt coronapas. 

Ture på rokort

Forsamlingsforbuddet for udendørs idræt er blevet hævet til 50 personer. I en lille klub som vores betyder det, at vi stort set kan mødes og ro ture sammen som vi altid har gjort.

Vi opfordrer alle til at oprette ture og/eller træninger på rokort. Lad os komme ud og nyde duften af forår og saltvand. 

OPDATERET 10. MAJ 2021

Læs mere her

Dansk Kano- og kajakforbund har et overblik som kan læses her. Du kan læse Sundhedsministeriets opdaterede pjece med stramningerne fra 5. januar her.